Značajne misli

Back Home Up Next

 

 

 

 

27.01.2005
29.01.2005
01.02.2005
04.02.2005
06.02.2005
09.02.2005
10.02.2005
24.03.2005
27.03.2005
16.04.2005
21.05.2005
29.05.2005
01.06.2005
13.06.2005
25.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
09.10.2006
19.10.2006
21.02.2007
20.01.2008
15.02.2008
08.03.2008
30.03.2008
20.04.2008
20.04.2009
18.01.2013
23.01.2013

 

 

 

Značajne misli

Ovdje ću povremeno prikazivati svoja razmišljanja. Moji pogledi su često potpuno drugačiji od onih što su prihvaćeni u društvu i zato vjerujem da će biti interesantni.

27.01.2005    O mojem neuspjehu da budem priznat kao naučnik  u 1000 riječi

29.01.2005    Ja sam genije ili možda čak Mesija  u  1000 riječi

01.02.2005    Svako može postati genij  u  800 riječi

04.02.2005    Hajde da spriječimo ratove  u  600 riječi

06.02.2005    Hajde da spriječimo bolesti  u  600 riječi

09.02.2005    Hajde da spriječimo kriminal   u  600 riječi

10.02.2005    Hajde da volimo jedni druge   u  900 riječi

24.03.2005    Hajde da sami odlučimo o našim porezima  u  500 riječi

27.03.2005    Hajde da pobjedimo kapitalizam  u  200 riječi

16.04.2005    Hajde da razgovaramo  u  700 riječi

21.05.2005    Hajde da spriječimo korupciju   u  400 riječi

29.05.2005    Hajde da uklonimo strah   u  500 riječi

01.06.2005    Hajde da uklonimo otuđenje   u  500 riječi

13.06.2005    Hajde da uklonimo nemoral  u  200 riječi

25.06.2005    Hajde da uklonimo zlo  u  700 riječi

06.07.2005    Hajde da budemo slobodni  u  500 riječi

07.07.2005    Hajde da budemo dobri, zdravi i radosni ljudi  u 150 riječi

09.10.2006    Hajde da demistificiramo obrazovanje  u 850 riječi

19.10.2006    Hajde da gradimo demokratsku anarhiju   u 500 riječi

21.02.2007    Trebamo li sreću ili radost?   u 300 riječi

20.01.2008    Isus Krist je rekao   u 200 riječi

15.02.2008    Problem sa demokracijom   u 400 riječi

08.03.2008    Jednaka ljudska prava    u 600 riječi

30.03.2008    Najmoćnije oruđe pravde svih vremena   u 100 riječi

20.04.2008    To je to    u 12 riječi

20.04.2009    Moj Humanizam je spas za čovječanstvo  u 150 riječi

18.01.2013    Uklonimo nezaposlenost   u 2000 riječi

23.01.2013    Pokret “Occupy” šteti društvu    u 1000 riječi

 

Natrag na početak  

                                        

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada            Last updated: November 13, 2013
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com