Uzmite knjigu

Back Home Up Next

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga je autorski zaštićena u Jugoslaviji i u Kanadi. Cijelu knjigu možete besplatno skinuti sa servera u PDF i RTF formatu klikom na hyper link. Također možete knjigu i scenarije kopirati i redistribuirati u cjelosti ili djelomično ukoliko pod uvjetom da objavite ime autora. Ne možete zarađivati novac na knjizi niti je možete publicirati kao prilog materijala koji se naplaćuje bez mog pismenog odobrenja.

 

Uzmite moju knjigu "Humanizam" u PDF formatu          Zadnja promjena knjige je bila 15.8.2015

Uzmite moju knjigu "Humanizam" u RTF  formatu         

Uzmite moj scenario "Dobar Kapitalizam" u PDF formatu

Uzmite moj scenario "Dobar Socijalizam" u PDF formatu

Uzmite moj scenario  "Dobar Komunizam" u PDF formatu

Uzmite moj scenario "Dobar Komunizam" RTF formatu

Uzmite moju pjesmu "To je to"

 

 

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada            Last updated: November 13, 2013
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com