Predavanja

Back Home Up Next

 

 

 

 

Predavanja o mojoj knjizi "Humanizam"

 

 

1992 Novembar                  Hegelovo društvo

Beograd, Bivša Jugoslavija

Održao sam predavane o svojoj knjizi diraktno iz glave tako da nemam pisani primjerak.

 

1993 April 14                       Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Beograd, Bivša Jugoslavija

Humanističko uređenje društva

Nisam sačuvao original govora koji sam održao na ovom predavanju ali mogu reći da je bio sličan Humanizmu ukratko

 

2003 Novembar 2              Society for Utopian Studies

Dvadeset osma godišnja konferencija

San Diego, California, USA

Ovdje je moj govor: Humanizam jasno

 

2004 Mart 25                        Univerzitet u Floridi - The Marxist Reading Group

Šesta godišnja konferencija: Katastrofa danas: Ruševina utopije.

Gainesville, Florida, USA

Ovdje je moj govor: Humanizam za početnike.

 

2004 Jul 8                             Utopian Studies Society / Europe

Peta godišnja konferencija

Porto Portugal

Moj govor Humanizam jasno je prihvaćen ali nažalost nisam bio u mogućnosti da prisustvujem na toj konferenciji.

 

2004 Jul 20                          New Directions in Humanities

Druga internacionalna konferencija

Prato, Italy

Moj prilog je virtuelno prezentiran ovdje International Journal of the Humanities

 

2004 Oktobar 7                   Society for Utopian Studies

Dvadeset deveta godišnja konferencija

Toronto, Ontario, Canada

 

Humanističke nauke odumiru. Moj trud da im udahnem život ne dobija ozbiljan odziv naučnika. Dvije godine sam pokušavao zainteresirati članove ovog udruženja ali bez uspjeha. Znanstvenici bi trebali preuzeti kompletno novi oblik razmišljanja da bi mogli razumijeti o čemu govorim a to nije lako. Njima se također ne sviđa činjenica da njihovo znanje neće vrijediti puno u budućnosti.

Onima koji ne znaju ništa o mom radu ja ne mogu približiti ideju u 20 minuta ograničenom izlaganju. Osim toga posjećivanje konferencija je skupo i zato više ne vidim smisao u tome. Slijedeći govor sam trebao pročitati na ovoj konferenciji:
Humanizam je radost življenja.

 

 

 

 

 Natrag na početak

 

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada           Last updated: January 15, 2011
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com