Otuđenje

Back Home Up Next

 

 

 

 

 

 

 

 

Otuđenje 

 

Čovjek prirodno teži većoj moći da bi prevladao svoju nemoć u prirodi i ostvario veće pogodnosti. Veća moć se ostvaruje većim znanjem. Ali stjecanje znanja nije lagan ni brz proces. Na putu ostvarenja pogodnosti, čovjek često nepoznatim pojavama u prirodi dodjeljuje subjektivna određenja koja mu pogoduju. Ukoliko takva određenja ne dođu u direktan konflikt sa prirodom, čovjek ih lako prihvaća kao stvarna i ostvaruje pogodnosti kao da je stvarno prevladao svoju nemoć u prirodi. Na taj način nastaje otuđeno znanje od objektivne realnosti. Ovo je osnova moje teorije otuđenja.

Autoriteti često svjesno kreiraju otuđeno znanje da bi ostvarili nadmoć u društvu. Vlast predstavlja jedan od najvećih oblika otuđenja zato što u subjektivnoj svijesti čovjeka vlast poprima obilježja nadmoći u prirodi. Jednom kada čovjek pomisli da ima veću moć nego što je objektivno zaslužuje ostvaruje ekstremne pogodnosti. Ali povratak u realnost je nužan i uvijek bolan. Osim toga na ovoj planeti Zemlji nikada nije bilo dovoljno mjesta za sve ljude željne vlasti. Zbog toga se među ljudima javlja zavist, mržnja, sukobi i ratovi u kojima stradavaju cijeli narodi a sa njima i autoriteti.

 

Otuđenje ekonomije 

Bankarska porodica Rothschild je davno uvidjela da je direktna vlast nad ljudima može biti vrlo nepogodna pa je došla do zaključka da je moguće puno efikasnije, sigurnije i trajnije vladati pomoću novca. Mayer Amschel Rothschild je navodno rekao 1790 godine "Dozvolite mi kontrolu nad državnim novcem i meni će biti svejedno tko piše zakone." Porodica Rothschild donosi sudbinske odluke za društvo uz pomoć novca koji je generacijama stvarala bankarskim i drugim poslovima i za to ne podnosi odgovornost društvu. Tu leži glavni izvor otuđenja zapadnog svijeta danas.  

U članku Da li je Antikrist stigao? pisao sam o konspiraciji koju je porodica Rothschild podigla protiv cijelog svijeta. Ovdje prilažem YouTube video Zeitgeist - Film: Federalne Rezerve titlovano na srpskom jeziku, koji također prilično uvjerljivo prikazuje osnove te teorije zavjere. Porodica Rothschild je uspjela tajno zagospodariti svijetom više nego bilo koji imperator u povijesti čovječanstva. To znači da je moć koja bi danas trebala pripadati narodu otuđena od naroda bez obzira na kakav se oblik demokracije pozivali. 

Porodica Rothschild je još u 18 stoljeću počela financirati kraljeve i tako su zaduživali cijela kraljevstva. Nema boljeg posla od kreditiranja države zato što građani cijele države kroz poreze vraćaju dug sa interesom. Za vrijeme napoleonskih ratova Rothschildi su navodno pomoću burzovnih manipulacija jeftino preuzeli većinu kompanija u Engleskoj i uspostaviti su kontrolu nad Englenskom bankom. U to vrijeme Rothschildi su bili uvjerljivo najbogatiji ljudi svijeta. Danas ih nigdje nema na popisu bogataša. Kako je to moguće? Jednostavno oni kriju svoje bogatstvo i moć.

Porodica Rothschild je vjerojatno prva porodica koja je organizirala svoje poslovanje po cijelom svijetu. Oni nisu mogli sami voditi sve poslove pa su zapošljavali agente eksperte da vode njihove kompanije. Ti agenti dobijaju udio u vlasništvu i postaju partneri. Porodica Rothschild je vjerojatno prvo angažirala porodice Rockefeller i Morgan u devetnaestom stoljeću u SAD. Kada bi vlasnici najvećih svjetskih korporacija kao što su Rockefeller, Morgan ili Warburg bili nezavisni od porodice Rothschild tada bi se oni, prema takmičarskoj prirodi poduzetnika u kapitalizmu, morali međusobno sukobljavati ali toga nema. Oni su jedno tijelo a glavu čini zasigurno porodica Rothschild zato što su zavladali poslovnim svijetom čitavo stoljeće prije nego su se njihovi partneri pojavili u tom svijetu. Kroz 18, 19 i 20 stoljeće porodica Rothschild je stvorila čitavu hijerarhijsku strukturu partnera a to rade i danas. Neki tu strukturu zovu Masoni a njen hijerarhijski vrh Illuminati. U periodu od gotovo tri stoljeća porodica Rothschild je sa svojim partnerima mogla kupiti pola svijeta a da to nitko ne zna.

U 1913 godini Rothschildi su su uz pomoć korumpiranih političara uspostavili kontrolu nad Američkom Federalnom Bankom. To je centralna emisiona banka u SAD i ona je u privatnom vlasništvu. Tako privatni kapital posuđuje  novac američkoj vladi a građani SAD ga vraćaju sa kamatom. Ali ne samo to, SAD troši više novca nego što ga Rothschildi sa svojim partnerima imaju na raspolaganju i zato Američka Federalna Banka štampa novac bez pokrića koji posuđuje američkoj vladi a zatim ubire taj posuđeni novac natrag sa kamatom. Ovo je majstorska prevara Rothschilda koja opstaje i danas.

Rothschildi su praktično u cijelom zapadnom svijetu nametnuli restriktivnu monetarnu politiku. Ta politika sprečava države da štampaju novac za pokriće vlastitog budžetskog manjka. Opravdanje su našli u činjenici da štampanje novca bez pokrića stvara inflaciju u kojoj novac gubi vrijednost a novac je osnovna vrijednost u kapitalističkom svijetu. Države koje vode restriktivnu monetarnu politiku moraju budžetski manjak nadoknađivati posuđenim novcem od banaka i tako Rothschildi opet ubiru profite. Države se najviše zadužuju kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. To su naddržavne institucije u kojima Američka federalna banka ima najveći ulog, utjecaj i interes. Tako Rothschildi nameću svoju volju Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci. Kako mnoge države ovise o pomoći tih banaka tako Rothschildi nameću svoju volju mnogim državama. Tako Rothschildi vladaju gotovo cijelim svijetom i eksploatiraju gotovo cijeli svijet. Naravno države moraju vraćati dugove sa kamatom što uglavnom znači da se sve te države sve više zadužuju a Rothschildi se sve više bogate. 

Rothschildi naravno kontroliraju i komercijalne banke koje kreditiraju građane i kompanije u zapadnom svijetu. Svi ljudi kupuju kuće i automobile na kredit, kompanije posuđuju obrtna sredstva na kredit i tu Rothschildi ostvaruju ogromne profite. Sa ogromnom količinom novca koji posjeduju kupuju kompanije koje vrijede u svijetu. Ali nije to sve, kontrolom novca u svijetu oni su postali gospodari ekonomskih kriza u svijetu. Oni mogu pomoću niskih kamata navući ljude u investicije. Kada se privatni poslovi razgranaju oni povećavaju kamate i smanjuju količinu novca u opticaju čime smanjuju kupovnu moć ljudi i sa time svjesno stvaraju ekonomske krize. Tada poduzeća masovno propadaju a Rothschildi ih jeftino kupuju jer imaju ogroman kapital.  

Ja vjerujem da se svaki drugi dolar sa kojim se vrši transakcija u svijetu vraća direktno Rothschildima. Kako u otuđenom društvu novac daje moć, tako moć u društvu sve više pripada porodici Rothschild i sve više se otuđuje od ljudi. 

***

Jedini izlaz iz današnjeg ekonomskog otuđenja je prihvaćanje sistema Humanizam koji sam predložio. Taj sistem nudi novu monetarnu politiku koja se bazira na državnoj emisiji novca u količini koliko vrijedi ukupno proizvedena roba i usluge u zemlji. Takva politika će biti neovisna od međunarodnih centara privatne moći.  

Čak i najsiromašnije države svijeta mogu voditi nezavisnu ekonomsku politiku ako se uspostavi dobra socijalna politika takve države. Takve države mogu akumulirati ekonomske resurse bez obzira koliko mali oni bili i ekonomski konkurirati i moćnim zemljama svijeta. Dobra socijalna politika se prvenstveno bazira na demokratskoj volji građana. Građani mogu neposredno odlučiti da većinu novčanog kapitala koji zajedno posjeduju ulože u razvoj privrede dok bi za potrebe vlastitog standarda ostavili minimalnu količinu novca dovoljnu za preživljavanje. To znači da bi se ti građani odrekli svakog luksuza u periodu koji oni smatraju potrebnim da razviju svoju privredu. Na taj način bi se oslobodili ovisnosti od privatnih financijskih centara moći. Oslobodili bi se eksploatacije, vanjskih pritisaka bilo koje vrste i sami bi postali gospodari svog prosperiteta. To je također put u razotuđenje društva. 

Narod može neposredno odlučivati koji postotak od svojih plaća želi davati za poreze. Da budem jasniji, neće svako plaćati porez koliko želi; nego će sudjelovati u formiranju ukupne porezne mase novca a zatim će se taj novac prikupljati od ljudi proporcionalno njihovim dohodcima. Nadalje svaki čovjek će odlučiti koliki dio vlastitog poreza želi izdvojiti za: obranu države, javnu sigurnost, obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, rekreaciju, izgradnju infrastrukture, itd. Slijedeći životno iskustvo ljudi će spoznati koliko novaca treba izdvajati za porez i kako taj novac na najbolji način potrošiti. Tako će ljudi po prvi put sami voditi makroekonomsku politiku društva što će predstavljati jednu od osnova razotuđenja društva. Takva politika će sigurno na najefikasniji način slijediti potrebe ljudi pa će značajno unaprijediti društvo. Danas, čelnici zemalja dodjeljuju većinu poreznog novca za potrebe armija. Kada narod bude odlučivao o raspodjeli poreznog novca, armije više neće postojati i vođenje ratova će biti nemoguće. Jednom kada ljudi dobiju moć da neposredno odlučuju u društvu oni će biti toliko zadovoljni da više ni jednom autoritetu neće dozvoliti da im otuđi takvu moć.  

***

Autoriteti su kroz povijest obavili prilično dobar posao na polju razvoja otuđenja i prije nego što su Rothschildi stupili na scenu. Rothschildi nastavljaju tu tradiciju nametanjem otuđenih pravila življenja i sprečavanjem formiranja prirodnih humanih pravila koja bi mogla razotuđiti svijet u kojem živimo. Otuđenje se najviše gradi kroz politički sistem, kroz sistem obrazovanja i kroz propagandu putem medija. Porodica Rothschild ima kontrolu nad svim tim sistemima pomoću ljudi koje pomaže, financira ili zapošljava. Ovdje se može raditi o direktnoj kontroli nad pola čovječanstva.

 

Otuđenje politike

Pod pritiskom međunarodnih financijskih institucija, raznih organizacija i propagande medija, većina predsjednika država u svijetu poslušno slijede interese porodice Rothschild. Ukoliko se neki predsjednici država suprotstave porodici Rothschild i odluče braniti nezavisnost svojih država tada im agenti Rothschilda mogu namjestiti građanski rat u zemlji. Tako je kreiran građanski rat u Jugoslaviji. O tome sam više pisao u članku Moj dug Jugoslaviji. Agenti Rothschilda pokušavaju svaku zemlju u svijetu staviti pod svoju kontrolu uključujući Rusiju i Kinu. Svi problemi u tim zemljama su zasigurno pomognuti od strane američkih i britanskih tajnih službi iza kojih stoji porodica Rothschild.

U ekstremnom slučaju neposlušnosti, predsjednici država gube svoje živote. Tako je na primjer život izgubio predsjednik SAD John Kennedy. Razlog bi mogla biti njegova izvršna odluka br. 11110 kojom je zatvorio sistem Federalnih rezervi i naredio vladi SAD da povrati konstitutivni mandat nad kontrolom novca. Iako Kennedy nigdje nije spomenuo Rothschilde imenom, ovdje možete čuti njegov govor koji poziva na borbu protiv zavjere Rothschilda. Ubrzo nakon toga John Kennedy je ubijen. Istraga o ubistvu je bila vrlo sumnjiva Michaelu Parentiu u članku The JFK Assassination: Defending the Gangster State.

Također su ubijeni neposlušni predsjednik Rumunije Nikolae Causesku, predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević, predsjednik Iraka Sadam Husein a prije njih mnogi drugi. Naravno takvi ili slični argumenti čine vlade u svijetu vrlo poslušnim. Porodica Rothschild kontrolira i parlamente u svijetu. Pogledajte vrlo zanimljivi video Izraelski lobi u Americi koji prikazuje kako Američko izraelski komitet za javne poslove utječe na formiranje američke politike. Kontrolom vlada i parlamenata, porodica Rothschild kontrolira kreiranje zakona u svijetu i takvi zakoni naravno odgovaraju poslovanju porodice Rothschild i potpuno su otuđeni od potreba naroda.

Rothschildi su izgradili čitavu hijerarhijsku strukturu koja organizira agente i usklađuje njihovo djelovanje. Viši agenti su osnovali Bilderberg grupu koja se sastaje jednom godišnje kako bi uskladili politiku koja će se voditi u zapadnom svijetu. Ta grupa usmjerava programe rada čelnika u politici, bankarstvu, poslovnom svijetu, u vojsci i medijima. Ti sastanci su zatvorni za javnost. Ne treba biti naročito oštrouman da bi se uočilo da takva politika nema nikakve veze sa demokracijom. Ona je potpuno otuđena od naroda. Ti sastanci nisu više ni tajna a to znači da su Rothschildi odlučili javno kreirati elitu koja im omogućava da vladaju svijetom.  

Predsjednik Obama se navodno tajno sastao sa predstavnicima Bilderberg grupe gdje je uskladio svoj program sa potrebama vladara svijeta. Da to nije učinio ne bi mogao dobiti podršku niti od vlastite demokratske stranke bez koje ne bi imao priliku da postane predsjednik. Rothschildi su poslije liberalnog Busha trebali humanijeg predsjednika da bi umirili nezadovoljan američki narod. U tu svrhu oni su pristali i na male ustupke narodu ali se politika neće značajno mijenjati. Obama je u predizbornoj kampanji obećao kraj vojne intervencije u Iraku u prvom redu zato što više nema potrebe da se tamo vodi rat jer je neposlušni Sadam Husein uklonjen. Sada Rothschildi trebaju mir da bi mogli eksploatirati iračku naftu. To će ostvariti pomoću korupcije vlasti, ugovora i kredita za obnovu porušene zemlje. Obama je odmah najavio i produženje vojne intervencije u Afganistanu sa obrazloženjem da je ta akcija nužna kako bi se sprečile terorističke akcije u svijetu. Ja mislim da razlog za agresiju leži u tome što Afganistan ne pristaje da bude bilo čija kolonija i kao takav ne može biti eksploatiran. Na račun podrške agresije na Afghanistan, predsjednik Obama se najvjerojatnije izborio za neke ustupke u zdravstvenom osiguranju Amerikanaca. To se danas zove demokracija.

 ***

Sistem koji sam predložio nudi više tržišta nego što ga kapitalizam može podnijeti. Posebno će se razvijati tržište javnih radnih mjesta koje predviđa otvoreno takmičenje radnika za svako javno radno mjesto uključujući radna mjesta političara i predsjednika korporacija. Radnik koji ponudi veću dobit, više proizvedene robe, bolju, čišću ili jeftiniju proizvodnju u bilo kojem trenutku za bilo koji posao u javnim poduzećima, će dobiti željeni posao.  

U sistemu u kojem nema privilegija korupcija više neće biti moguća. Kakvog bi smisla imala korupcija radnika koji drugi dan mogu biti smjenjeni sa svog posla od strane bilo kojeg drugog radnika? Ili kakvog bi smisla imalo prijetiti bilo kojem radniku kad ga drugi dan može zamijeniti bilo koji drugi radnik? Nikad se nisu mogli korumpirati svi radnici a u sistemu koji sam predložio nikakve prijetnje neće biti moguće.  

Novi sistem predviđa i jako efikasan sistem podnošenja odgovornosti svih ljudi za svoje djelovanje. Jedan dio odgovornosti će biti baziran na demokratskoj anarhiji. To je sistem u kojem svaka osoba dobiva jednako pravo da ocjenjuje bilo koju drugu osobu. Pozitivna ocjena treba donijeti nagradu od recimo jednog dolara ocjenjenoj osobi a negativna ocjena će donijeti kaznu od jednog dolara. Neka svaki čovjek dobije pravo da dodijeli tri pozitivne i tri negativne ocjene mjesečno. Na tako jednostavan način svaka osoba će dobiti stvarnu moć u društvu i stoga će biti poštivana. Ova mjera će usmjeriti ljude da proizvode najveće moguće pogodnosti drugim ljudima i da ukinu stvaranje nepogodnosti. To znači da huligani više neće zlostavljati djecu u školama, šefovi više neće maltretirati radnike, političari više neće lagati ljudima. Svatko će biti odgovoran svima i to će eliminirati zlo privilegija. U takvom sistemu ljudska bića će postati vrijednosti i to će formirati dobro društvo. 

Sistem demokratske anarhije će specijalno zahvatiti autoritete. Što višu poziciju autoriteti u društvu budu imali to će oni veću odgovornost podnositi društvu. Na primjer: Predjednik SAD može dobiti 100.000.000 loših ocjena od američkih građana za lošu politiku, laži, i kriminalnu agresiju na druge zemlje. To će ga koštati 100.000.000 dolara u samo jednom mjesecu. Sa druge strane ja ne vjerujem da će ljudi koji podržavaju politiku takvog predsjednika zasigurno dati takvom predsjedniku pozitivne ocjene zato što oni lako mogu imati veće prioritete pozitivnog ocjenjivanja pa će potrošiti pozitivne ocjene prije nego što on dođe na red. Neprivilegirani predsjednik se više neće usuditi da slijedi loše sponzore ili da vodi lošu politiku. I ako ipak gadno pogriješi on će pobjeći sa svoje pozicije jako brzo. Samo najsposobniji i najhrabriji pojedinci će se usuditi voditi zemlje. Samo oni više neće biti autoriteti nego naši poslužitelji. 

Nema ekonomije koja može biti produktivnija od one u kojoj svako javno radno mjesto dobija najbolji radnik na raspolaganju. Takva ekonomija će biti profitabilnija od kapitalističke pa će kapitalizam biti prisiljen na povlačenje u povijest i sa njim će otići ogromno otuđenje koje je kapitalizam izgradio. Privatne kompanije će se pridružiti javnim kompanijama a vlasnici će biti zadovoljavajuće kompenzirani. U takvom društvu više neće postojati autoriteti koji bi mogli širiti otuđenje društva od svoje prirode. 

 

Otuđenje nauka 

Otuđenje se temeljito provodi pomoću obrazovanja. Autoriteti nauka su kroz povijest pokušavali definirati zakonitosti u prirodi pisanjem beskonačnog broja knjiga. Ali oni često nisu bili uspješni u tome pa su otuđili svoje nauke od objektivne realnosti. O tome sam pisao u članku Moj obračun sa naukama. Prirodne nauke su još uvijek zadovoljavajuće jer njihov razvoj donosi profite. Društvene nauke su potpuno sputane u svom razvoju jer autoritetima ne odgovaraju promjene društvenog sistema. Društvene nauke bi trebale biti nosioci unapređenja društva ali one su se toliko otuđile od svog smisla da i ne pokušavaju pronaći rješenje koje bi moglo unaprijediti društvo. One su beskorisne. Kada bi neko sutra ukinuo sociologiju, političke nauke, filozofiju, kao nauke nikakva šteta se ne bi dogodila. Dapače to bi donijelo korist društvu jer se ljudi više ne bi oslanjali na beskorisne autoritete na polju društvenih nauka i počeli bi misliti svojom glavom. 

Autoritetima uglavnom nisu potrebni pametni ljudi već pokorni sljedbenici. Oni koriste obrazovanje da bi zagospodarili mislima studenata i tako ih pretvorili u oruđe u vlastitim rukama. Autoriteti održavaju u životu beskorisne nauke zato zato što one podržavaju sistem u kojem autoriteti ostvaruju privilegije. Svejedno je koja ideologija stoji iza toga. Svi autoriteti žele vlast i ne dozvoljavaju da se ljudi oslobode te vlasti. Već samim time što autoritet učitelj ocjenjuje znanje učenika podržava se autoritativan sistem koji uči da je normalno da autoriteti imaju moć nad ljudima. Kao posljedica obrazovanje je danas otuđeno od prirodnih potreba društva. Ono je vrlo birokratizirano, predugo, i nepotrebno kompleksno. 

Studenti su prisiljeni da prihvate beskorisno otuđeno znanje na kojima se gradi današnje otuđeno društvo ukoliko žele biti uspješni studenti. Što su studenti više vremena proveli u školi to su nakupili više otuđenog znanja to manje mogu razumjeti objektivne zakonitosti kretanja u društvu i prihvatiti  promjene društvenog sistema. Autoriteti to znaju i tako osiguravaju otuđeni poredak koji su nametnuli. Zatim autoriteti regrutiraju ponajbolje studente, takozvane odlikaše, da provode u društvu načela koja su nametnuli. Odlikaši su programirani tako da ne mogu prihvatiti ništa više od kozmetičkih promjena usvojenog znanja. 

Sad možete zaključiti koliko je pogrešna nekritički prihvaćena tvrdnja usvojena praktično od svih ljudi ovoga svijeta da je obrazovanje jako važno za razvoj čovjeka. Glavna funkcija sistema obrazovanja jest da ljudi dokažu da su pokorni sljedbenici autoriteta i kao takvi da su podobni za rad u otuđenom društvu. Učinak današnjeg obrazovanja je u stvari štetan za razvoj čovjeka jer ga otuđuje od vlastite prirode i pretvara ga u stroj za življenje. Ljudi koji vjeruju autoritetima i pokorno ih slijede ne mogu ostvariti dobar život prvo zato što autoriteti uglavnom zastupaju svoje interese a drugo zato što slijepo slijedeći autoritete zapostavljaju vlastite osjete i sposobnosti nalaženja ispravnog puta. Oni se tako otuđuju od vlastite prirode, od sebe. Kao rezultat društvene nauke su danas toliko nespješne da ne mogu prepoznati moj rad, jedino dobro rješenje za čovječanstvo, a obrazovanje je toliko neuspješno da sprečava ljude da prepoznaju moj rad, jedino dobro rješenja za čovječanstvo. 

Porodica Rothschild jako voli beskorisne nauke jer one udaljuju ljude od stvarnih problema i zato snažno podržavaju razvoj takvih nauka. Uz pomoć vlasti koje drže pod kontrolom oni kontroliraju i sistem obrazovanja. Kontrola nad obrazovanjem je neupućenim ljudima naizgled bezazlena ali ona stvara duboke posljedice na formiranje budućnosti čovječanstva.  

***

Jedino što čovjek jako teško uči jest da poštuje druge ljude. Ta najvažnija društvena potreba naprosto brzo i lako nestaje u svakom društvu bez ozira kakav oblik obrazovanja je uspostavljen. Sistem demokratske anarhije koji sam ja osmislio, daje podjednaku moć svakom čovjeku u društvu. Ta moć se bazira na jednakom pravu svakog čovjeka da ocjenjuje bilo kojeg čovjeka. Svaka pozitivna ocjena će ocjenjenom čovjeku donijeti malu nagradu a negativna ocjena malu kaznu. Pomoću takve mjere ljudi će poštovati jedni druge. Tako će izgraditi dobro i zdravo društvo neovisno od sistema obrazovanja. 

Sve ostalo što čovjek treba naučiti u svom životu je proizvod njegovog interesa. Kad čovjek ima interes on nema poteškoća da stekne znanje koje mu je potrebno ako je ono pristupačno. U životinjskom svijetu roditelji uče mlade osnovama potrebnog znanja. Ljudsko društvo je krenulo u jako pogrešnom smjeru jer su škole preuzele od roditelja pravo učenja osnova potrebnog znanja djece. Smjer je pogrešan prvo zato što je program nastave škola otuđen od potreba djece. A još je više pogrešan zbog toga što je upućivanje djece u život treba biti zadatak roditelja a ne škola. Roditeljska ljubav koja se manifestira i kroz obrazovanje djece je jedan od glavnih uvjeta prosperiteta djeteta pa tako i društva u cjelini. Da bi roditelji mogli učiti djecu osnovama potrebnog znanja potrebno je u prvom redu da roditelji imaju slobodno vrijeme koje mogu posvetiti djeci. Danas roditelji rade po cijele dane i djecu praktično ne vide tokom dana. Iz toga proizlazi veliki broj današnjih problema. Ubrzo nakon prihvaćanja sistema koji sam predložio radno vrijeme će se vjerojatno prepoloviti tako da će roditelji imati daleko više vremena da posvete svojoj djeci. Drugi uvjet uspostavljanja ispravnog obrazovanja u društvu jest da roditelji u sebi nose ljubav prema djeci. U današnjem otuđenom društvu ljubav je vrlo rijetka jer otuđeno društvo razvija narcisoidnost, vrlo nerazvijeni a često i izopačeni oblik ljubavi. Nepostojanje ljubavi je rijetko u životinjskom svijetu dok je u ljudskom društvu zbog ogromnog otuđenja u kojem živimo vrlo raširena pojava. Nedostatak ljubavi je vrlo poguban za razvoj čovjeka i ljudskog društva. Zato je društvo u kojem živimo vrlo loše. Više sam o tome pisao u članku Da li volite? Novi sistem koji sam predložio će naučiti ljude da vole i to će iz temelja promijeniti društvo u kojem živimo. 

Čovjek je inteligentno biće koje je razvilo tako veliki opseg znanja da ne postoji nikakva mogućnost da ga pojedinci mogu savladati. Zato ljudi specijaliziraju svoje znanje. U svrhu savladavanja specijaliziranog znanja škole su nužne kao sredstvo obrazovanja ljudi. U budućnosti, škole više neće biti mjesta u kojima autoriteti birokratski određuju program nastave već će se program formirati na temelju interesa učenika. Škole više neće biti ustanove koje garantiraju znanje studenata kao što se to danas nameće već samo mjesta gdje je znanje pristupačno. Sistem koji sam predložio će zahtijevati veliku odgovornost radnika na svojim radnim mjestima, daleko veću nego što je to danas slučaj. U takvom sistemu radnici se neće usuditi takmičiti za poslove za koje nemaju dovoljno znanja. Studenti će moći pohađati nastavu koju žele kad god im to treba u životu. 

Otuđenje medija 

Agenti porodice Rothschild ne žale novac za preuzimanje medija jer kontrolom medija formiraju javno mnijenje a poslije toga mogu raditi praktično što god žele. Porodica Rothschild je počela sa kontrolom novina a zatim televizije. Možda ste primijetili kako je brzo nastala velika televizijska stanica CNN na primjer, koja od samog početka ima ogromna financijska sredstva na raspolaganju i propagira po cijelom svijetu vrijednosti koje porodica Rothschild zagovara. Takve TV stanice vode sve sami odlikaši koji su dobro naučili kako da zastupaju interese porodice Rothschild trudeći se ujedno da se ne konfrontiraju sa potrebama naroda. Pristup medijima imaju samo ljudi koje je sistem korumpirao i kojima ne pada na pamet da nešto u tom sistemu mijenjaju.

Kad pomislite da ste vi odlučili za kojeg kandidata ćete glasati na izborima to su predstavnici Rothshilda već prije odlučili umjesto vas. Baš sve što znate o kandidatima je do vas stiglo putem medija koje oni kontroliraju. Rothshildima nije čak ni naročito važno za kojeg ćete kandidata glasati jer svi kandidati ionako moraju provoditi njihovu politiku. Njima je važno da vas uvjere da vi imate slobodu odlučivanja u svom životu i da ste sretni dok slijedite njihovu volju. Oni vas pripremaju za vaše dobre odluke praktično od rođenja i to tako lukavo rade da vi to ne možete ni primijetiti. 

Svakodnevnom propagandom mediji uvjeravaju ljude da je novac najveća ako ne i jedina vrijednost. Novac je platno sredstvo koje regulira promet roba i usluga i zato objektivno predstavlja vrijednost ali ona je u današnjem otuđenom društvu jako preuveličana. Ako malo razmislite uvidjet ćete da je zrak sigurno veća vrijednost od novca jer bez zraka ne bi bilo nas. Ali zrak nitko ili gotovo nitko ne smatra vrijednošću i to ponajviše zato jer se ne može privatizirati i zarađivati novac na njemu. Čovjek čovjeku bi trebao biti najveća vrijednost ali novac daje moć nad ljudima koja negira vrijednost čovjeka. Ljubav i prijateljstvo su sigurno prirodne vrijednosti ali novac kao vrijednost stvara pohlepu koja uništava ljubav i prijateljstvo. Preuveličavanje vrijednosti novca unosi otuđenje u svaku poru društva i društvenih odnosa. Ljudi koji su pod pritiskom propagande prihvatili novac kao najveću vrijednost su sami sebi veliki neprijatelji jer djeluju protiv vlastite prirode i protiv prirode društva u kojem žive.  

Dogadjanja koja ne odgovaraju porodici Rothschild kao što je na primjer moja filozofija nemaju pristup do medija pa tako ni do ljudi. Mediji u svijetu su vrlo ujenačeni i selektivni u prezentaciji zbivanja u svijetu što ukazuje da su pod kontrolom uskog kruga ljudi. Pada mi na pamet na primjer kako su Srbi bili deset godina optuživani za etničko čiščenje u bivšoj Jugoslaviji praktično od svih zapadnih medija. U isto vrijeme Turska je izvršila etničko čišćenje Kurda koje je prošlo gotovo neprimjećeno od strane medija. Kao rezultat Srbija je zbog pritiska javnosti bila bombardirana a Turska nije pretrpjela nikakve sankcije. U čemu je u stvari bila bitna razlika? Srbija se nije htjela povinovati diktatu Rothschilda a Turska je kolonija kao većina država u svijetu.  

Od kako se pojavio internet Rothschildi se trude da i tu ostvare najveći utjecaj. Njihovi agenti otkupljuju utjecajne internet stranice i užurbano formiraju potpuno nove u namjeri da zagospodare distribucijom informacija internetom. U zadnje vrijeme su me naročito privukle stranice change.com, changemakers.com, GOOD.is, etc. Sve te internet stranice pozivaju na pozitivne promjene u društvu i navodno se naročito zalažu da pomognu obespravljenim ljudima na dnu piramide”. Ali to je sve samo maska. Iza svih tih internet stranica stoji moćna organizacija privatnih sponzora koji imaju svoje privatne interese. 

Changemakers.com je čak i objavio neke moje članke i prihvatio je dva moja projekta Humanistička poduzeća i Demokratska anarhija na takmičenju novih ideja ali oni moj rad ignoriraju. Rothschildi planiraju moje ideje kao i sve ostale koje se zalažu za stvarne promjene ignorirati i ugušiti u moru drugih ideja. Ni jedna ideja na takmičenjima changemakers.com se ne može mjeriti sa mojim ali to odlikaši otuđenog sistema obrazovanja ne mogu vidjeti. Rothschildi se pouzdaju u nesposobnost ljudi koju su odgajali generacijama. Osim toga već sam spomenuo da su Rothschildi mogli u zadnja tri stoljeća kupiti pola svijeta i da na taj način mogu direktno kontrolirati pola čovječanstva. Rukovodioci njihovih kompanija i organizacija možda i ne znaju da su oni agenti Rothschilda ali znaju jako dobro da su privilegirani i ne žele ništa učiniti što bi moglo oneraspoložiti njihove poslodavce. Tako Rothschildi sprečavaju prihvaćanje ideja koje mogu unaprijediti društvo. Internet stranice koje se zalažu za promjene društva a žive od donacija kompanija i organizacija najvjerojatnije će kočiti bilo kakve promjene.

Rothschildi vole otpor koji im pružaju odlikaši koje su sami odgojili. Naomi Klein na primjer je napisala knjigu No Logo. U toj knjizi ona poziva ljude da ne kupuju proizvode brandova kao što je Nike na primjer jer se ta novonastala multinacionalna korporacija enormno bogati na račun jeftine radne snage u zemljama u razvoju. Rothschildi su vjerojatno i vlasnici Nikea i ne bi trebali podržati takvo pisanje. Pa zašto njen rad ipak podržavaju mediji i izdavači? Zato što je šansa za uspjeh njene ideje nikakva. Rothschildi obožavaju nemoćnu kritiku i pomažu je. Takve ideje daju privid slobode javnog izražavanja, usmjerava društvo u borbu koja ne može uspjeti. Postoje veliki broj odlikaša koji se zalažu za ljudska prava, ženska prava, prava homoseksualaca, prava siromašnih, koji su su također podržani od agenata porodice Rothschild zato što svi ti ljudi ne mogu ostvariti uspjeh u poboljšanju ovog svijeta. Oni su korisni Rothschildima zato jer toliko zatrpavaju javni prostor da se moj rad koji jedini može unaprijediti društvo ne može probiti. 

Ukoliko se pojavi mogućnost da se moj rad značajno približi javnom mnijenju tada na scenu stupa stvarna moć porodice Rothschild. Prije dvije godine Google je otvorio natječaj pozivajući dobre ideje koje mogu promijeniti svijet. Sudjelovao sam sa svojim projektom zajedno sa više od 150.000 drugih projekata. Pobjednik nije proglašen poslije više od godinu dana. Zašto? Google ne želi prihvatiti moje ideje jer one predstavljaju kraj kapitalizma, sistema u kojem je Google nastao. Ali moj sistem ni na koji način ne ugrožava Google niti njegove vlasnike. Moj sistem će jednog dana neizbježno potpuno promijeniti svijet i učiniti ga prekrasnim mjestom za život. Ne priznati taj rad je nemoralno. Također je nemoralno obrisali trud od 150.000 natjecatelja koji su poslali svoje projekte i sudjelovati u natječaju. To može nanijeti štetu Googlu. Zašto je Googlu toliko važno da brani kapitalizam? Ja mislim da je prevaga o poništenju natječaja donesena iznad Googla. Rothschildi ostvaruju veliki utjecaj na sve kompanije pa tako i na Google čak i ako nisu pretežni vlasnici. Rothschildi su ti koji imaju interes braniti kapitalizam po svaku cijenu.

Rothschildi su toliko bogati da im profit ne znači puno. Ja mislim da su oni i pretežni vlasnici duhanske industrije u svijetu i da su je sami napali. Zašto? Razloga može biti puno ali ja vjerujem da je glavni razlog ispitivanje vlastite moći. Ako uspiju propagandom pobijediti jednu od najvećih ovisnosti ljudi kao što je to pušenje onda ih ništa ne može zaustaviti da vladaju svijetom. Barem oni tako vjeruju.  

Porodica Rothschild kreira i kulturu cijelog svijeta. Ako obratite pažnju možete primijetiti da sve zemlje u svijetu poprimaju jedinstvenu modu, muziku, film i televizijski program. Tako zemlje postaju i kulturne kolonije Rothschilda. Možete prepoznati koje su to zemlje po tome što one imaju istovjetne emisije na televiziji poput Milionera ili Idola. Jedinstvena kultura stvara jedinstvenu orjentaciju ljudi i tako olakšava posao velikim manipulatorima. Ta kultura ima cilj zaokupiti misli ljudi i ne dati im slobodu da osjete što je to dobro za njih same. Ona će im servirati odgovore na sva njihova pitanja i ponuditi će im sve što im treba. Današnja kultura propagira iluzije, nemoral, površnost, kič, tračeve, nasilje, okrutnost, pohlepu, plitkost, izvještaćenost i situacija se svakodnevno pogoršava zato jer mediji ne mogu ponuditi ništa bolje. Društvo je duboko otuđeno od svoje prirode i zato traži izopačene vrijednosti. Ono ne može prepoznati prave vrijednosti zato što je generacijama živjelo bez slobode i sistematski zatupljivano kako se ne bi mogli osloboditi onih koji vladaju. 

Proces razotuđenja 

Konspiracija Rothschilda sprečava razvoj civilizacije i degenerira ljudska bića. To je put u totalno otuđenje, u erupciju nezadovoljstva i destrukciju. Rothschildi imaju cilj zavladati cijelim svijetom i oni ne mogu biti zadovoljni dok taj cilj ne ostvare. Ali taj cilj oni ne mogu ostvariti zato što svi ljudi ne mogu biti poslušni sljedbenici, poslušni konzumenti ideja, slika, okusa i zvukova. To je zato što ljudi trebaju slobodu. Ljudi će se prije ili kasnije žestoko suprotstaviti Rothschildima jer čovjek po svojoj prirodi ne može živjeti u kavezu pa bio on napravljen i od zlata.   

Kapitalizam koji Rothschildi brane je duboko nemoralan i zato mu nema spasa. Osim toga kapitalizam je razvio do te mjere kada više ne može ostvariti poboljšanje društva, on više nije doboljno racionalan sistem i kao takav predstavlja kočnicu razvoja civilizacije. U članku Kraj kapitalizma sam prikazao zašto je vrijeme da kapitalizam ode u povijest i osnove novog sistema Humanizam koji će ga zamijeniti. Taj sistem će također prevladati otuđenje. 

U današnjem društvu pojam riječi otuđenje je vrlo nerazvijen. Smisao riječi otuđenje se u engleskom govornom području potiskuje do te mjere da ne postoji riječ razotuđenje koja definira stanje koje prevladava otuđenje. Na taj način se potiskuje ideja koja može izraziti potrebu društva da bude u suprotnom stanju od stanja otuđenosti. Ja riječ razotuđenje puno koristim u svom jeziku pa sam je morao prevesti u engleski kao disalienation iako se takva riječ ne može pronaći u engleskom riječniku. 

Postoji samo jedan izlaz iz otuđenja današnjeg društva a to je uspostavljanje jednakih prava među ljudima. Postoje samo jedna jednaka prava ili ona to nisu. Ne postoje djelomično jednaka prava ili gotovo jednaka prava jer se tada radi o nejednakim pravima. I najmanje nejednaka prava stvaraju privilegije sa vrlo negativnim posljedicama koji će prije ili kasnije izazvati probleme u društvu. Više sam o tome pisao u članku Privilegije su zlo. Ja sam prvi uspio definirati društvo sa jednakim pravima ljudi. Zato je moj put jedini dobar put za čovječanstvo. Prikazao sam to društvo u svojoj knjizi Humanizam koja je besplatno dostupna ovdje.  

Jednaka prava će se ostvariti kad svi ljudi dobiju jednako pravo na rad na svakom radnom mjestu, kad svi ljudi dobiju jednaku zakonodavnu, pravosudnu i izvršnu vlast u društvu kroz jednako pravo ocjenjivanja, i kad svi ljudi dobiju jednako pravo participiranja pri donošenju odluka od zajedničkog interesa. Sva ova prava su kompletno suprotna pravima koja su autoriteti uspostavili za sebe u svrhu vladanja društvom i zato se ne mogu lako usvojiti. Ali nema drugog dobrog puta. Tek kada se usvoje jednaka prava među ljudima, društvo će se osloboditi otuđenja i tada će ovaj svijet unaprijediti ispred najsmionijih današnjih snova.

25.07.2010

 

Natrag na početak

   

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada              Last updated: January 24, 2013
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com