Humanizam sažeto

Home Up Next

 

 

Humanizam u rečenici
Humanizam u biti
Humanizam u skici
Humanizam za početak
Humanizam ukratko
Humanizam jasno
Humanizam je radost
Humanizam opsežno

 

 

           Humanizam u pet riječi definira što je humanizam u pet riječi.   

        2    Humanizam u rečenici daje prikaz ideje knjige u jednoj rečenici.   

        3    Humanizam u biti daje prikaz biti knjige u 300 riječi.

        4    Humanizam u skici daje prikaz osnove ideje knjige u 550 riječi.

        5    Humanizam za početnike daje inspiraciju za knjigu u 1800 riječi.

        6    Humanizam ukratko daje više teoretski prikaz knjige u 2200 riječi.

        7    Humanizam jasno daje više praktični prikaz knjige u 2600 riječi.

        8    Humanizam je radost življenja ili kako sistem stvara radost u 2400 riječi.

        9    Humanizam opsežno daje opširniji prikaz novog sistema u 5000 riječi

     

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada           Last updated: January 15, 2011
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com