Google Projekt 10^100

Back Home Up

 

 

 

Google je otvorio natječaj nazvan Projekt 10100.  Radi se o takmičenju novih ideja koje mogu promijeniti svijet pomažući pritom ljudima što je više moguće. Ja sam se prijavio sa tri projekta koji zajedno prilično definiraju osnove mog sistema Humanizam. Taj sistem će jednog dana u potpunosti promijeniti svijet i učiniti ga prekrasnim  mjestom za život. Evo mojih prijedloga:

 

I.    Humanizam 1/3: Hajde da izgradimo demokratski anarhizam

 

1.            Koja rečenica najbolje opisuje vašu ideju? (najviše 150 slova)  

Povijest čovječanstva je loša zato što je kreirana u borbama za privilegije; kad ukinemo privilegije dobiti ćemo dobro i zdravo društvo: Humanizam  

2.            Opišite svoju ideju dublje (najviše 300 riječi)  

Kreirao sam sistem koji sam nazvao demokratska anarhija. Sistem je baziran na vrlo jednostavnom i moćnom alatu koji svakom čovjeku daje jednaku zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast u društvu. Svaka osoba će dobiti pravo da ocijeni recimo tri osobe pozitivno i tri osobe negativno svaki mjesec. Svaka pozitivna ocjena treba automatski donijeti malu nagradu, recimo jedan dolar, ocjenjenoj osobi. I svaka negativna ocjena će rezultirati istim oblikom kazne. Što ćemo sa time dobiti? Tako mala moć u rukama ljudi će učiti ljude da poštuju jedni druge. To će usmjeriti svakog člana društva da stvara najveće moguće pogodnosti drugim ljudima, i da  umanji ili ukine stvaranje svih oblika nepogodnosti.

Ljudi će ocjenjivatu druge ljude slobodno. To znači da nemoralna osoba može nečasno ocijeniti druge ljude ali to ocjenjivanje neće biti značajno zato što individualna ocjena u iznosu od jednog dolara ne može nikome nanijeti veliku štetu. Pojedinci neće imati značajnu moć u društvu ali njihove ocjene udružene zajedno, će biti vrlo moćne. Osoba koja primi veliki broj negativnih ocjena će se jako truditi da izbjegne činiti nepogodnosti drugim ljudima. Osim toga osoba koja dobije lošu ocjenu neće nikada saznati ko joj je tu negativnu ocjenu dao pa će se truditi da ispravi svoje ponašanje prema svim ljudima. Kao rezultat, nasilnici više neće napadati djecu u školama, šefovi više neće maltretirati radnike na poslu, susjedi više neće galamiti noću, prodavci više neće varati svoje kupce, političari više neće lagati biračima, itd. Svi oni će se truditi da ugode drugim ljudima na najbolji mogući način. To je ono što će ljudima oduzeti privilegirane moći; to je ono što će ukloniti socijalno zlo i kreirati dobro društvo. 

 

3.            Koji problem ili pitanje vaša ideja rješava? (najviše 150 riječi) 

Sistem demokratske anarhije će posebno utjecati na vlast. Što autoriteti budu imali veći položaj u društvu, to će podnositi veću odgovornost društvu. Na primjer: Predsjednik SAD bi mogao dobiti 100.000.000 loših ocjena od američkog naroda i 1.000.000.000 od drugih ljudi širom svijeta za lošu politiku, laži, i za kriminalnu agresiju na druge zemlje. To bi ga koštalo 1.100.000.000 dolara u samo jednom mjesecu. Sa druge strane, ja sumnjam da bi ga njegovi podržavatelji zasigurno pozitivno ocijeniti, jer oni mogu lako imati druge prioritete za pozitivno ocjenjivanje pa će potrošiti svoje pozitivne ocjene drugdje. Neprivilegirani predsjednici se više neće usuditi da provode lošu politiku. I ako se to ipak dogodi, oni će brzo pobjeći sa svoje pozicije. Samo najsposobniji i najhrabriji pojedinaci će se usuditi voditi države. Oni više neće biti autoriteti nego naši poslužitelji.

 

4.            Ako se vaša ideja realizira tko će ostvariti najveće pogodnosti i kako? (najviše 150 riječi)

Demokratska anarhija se može odmah ispitati u zemljama koje nemaju jake zakona o privatnosti ljudi. Sve što je potrebno je jednostavna internet aplikacija i dobra volja. Ljudi će zatražiti registraciju na toj internet stranici gdje će dokazati svoj identitet pomoću dokumenata. Tu će dobiti svoj identifikacijski broj i privremenu lozinku. Tada će dobiti pravo da pozitivno ocijene recimo tri osobe pozitivno i tri osobe negativno mjesečno unošenjem informacija o njima na toj internet stranici. Na početku neće biti nikakvih novčanih nagrada i kazni. To se ne može provesti dok vlada i narod formalno ne prihvate demokratsku anarhiju. Međutim, rezultat će i dalje biti vrlo pozitivan. Pretraživanjem tih internet stranica, korisnici će moći pronaći najpozitivnije i najnegativnije ocjenjuene ljude u državi, u gradu, u preduzećima, po imenu, itd. Nitko se neće željeti nalaziti na strani loših ocjena. Taj rezultat će doprinijeti stvaranju primjetnih poboljšanja svim ljudima u tim zemljama.

 

5.            Koji su početni koraci potrebni da bi se vaša ideja realizirala? (najviše 150 riječi)

Google-ova nagrada dodijeljena ovom projektu može proizvesti profitabilan film "Nebo". Lokacija scenarija je prikazana u priloženom YouTube videu. Film se temelji na mojim idejama i prezentira svijetlu budućnost čovječanstva kroz vrlo smiješnu priču. Film bi trebao izazvati veliki interes javnosti, što bi trebalo izvršiti pritisak na znanstvenike da shvate moje ideje ozbiljno. Naučnici bi trebali više razviti moj sistem. Onda bi neka politička stranka negdje u svijetu mogla predložiti novi sistem narodu. Prije ili kasnije neki narod će izabrati tu stranku i prihvatiti demokratsku anarhiju. Njihov parlament će uspostaviti potrebne zakone, ljudi će isprobati novi sistem, i to će se početi graditi humanizam. Taj narod će učiniti svoju zajednicu prekrasnim mjestom za život. Kada ostatak svijeta to uvidi on će slijediti primjer. Tako će cijeli svijet početi izgradnju svijetle budućnosti čovječanstva.

 

6.            Opišite optimalni rezultat koji bi vaša ideja ostvarila u slučaju da bude izabrana i uspješno provedena. Kako biste ga izmjerili? (najviše 150 riječi)

Demokratska anarhija će u stvari biti najmoćnije oružje pravde svih vremena. Zašto? Postoji izreka: "Tiha rijeka brege valja". Stalna moć ocjenjivanja čak i sa tako malom moći od jednog dolara će prisiliti ljude da poštuju jedni druge. Ljudi će postati vrijednost. Svako će se truditi da ugodi društvu na najbolji mogući način. To će kreirati čudo koje ni jedno oruđe pravde nikada nije uspjelo ostvariti. To će ostvariti dobro i zdravo društvo. 

U budućnosti, sistem ocjenjivanja će vjerojatno ukinuti zakone, policiju, vojsku, pa čak i države. Niko ih više neće trebati. Moje ideje će formirati perfektno društvo i svako će to uvidjeti. Ostvariti će se prosperitet u cijelom svijetu iznad najsmionijih očekivanja danas. Svijet će postati Raj na Zemlji.

 

7.            Možete poslati YouTube video (najviše 30 sekundi dug) koji će objasniti vaš projekt.

http://ca.youtube.com/watch?v=DZ-FDAUgHt4 

 

 

II.    Humanizam 2/3: Hajde da izgradimo tržište radnih mjesta

   

1.      Koja rečenica najbolje opisuje vašu ideju? (najviše 150 slova)  

Povijest čovječanstva je loša zato što je kreirana u borbama za privilegije; kad ukinemo privilegije dobiti ćemo dobro i zdravo društvo: Humanizam 

 

2.      Opišite svoju ideju dublje (najviše 300 riječi)  

Razvio sami ideju tržišta radnih mjesta. Ideja se može primijeniti samo u poduzećima u javnom vlasništvu. Nema bolje podjele rada od otvorenog tržišnog natjecanja radnika za svako radno mjesto. Radnik koji ponudi najveću produktivnost za bilo koje javnu radno mjesto u bilo kojem trenutku, će preuzeti posao. Produktivnost se može mjeriti zarađenim novcem, kvalitetom ili količinom proizvedene robe, ili ocjenom produktivnosti radnika koju daju kupci roba ili korisnici usluga. Radnik koji ponudi najveći profit, više proizvedene robe, bolju, jeftiniju, ili čistiju proizvodnju će odmah preuzeti posao.

Nova ekonomija će formirati novi efikasan sistem utvrđivanja odgovornosti radnika za realizaciju predloženih produktivnosti. Ta odgovornost će donositi veće profite onima koji više doprinose boljitku društva i veće kazne onima koji proizvode veće štete društvu

Radina mjesta s ograničenim produktivnostima će dobiti radnici koji budu zahtijevali najniže cijene tekućeg rada i prema tome niže dohotke. Bolji poslovi će ostvariti relativno niže dohotke a lošija radna mjesta će biti bolje kompenzirana višim dohodcima. Na taj način tržište rada će uravnotežiti interes za svim radnim mjestima. To je ideja. Kako napraviti da takve promjene donesu najveće moguće pogodnosti i najmanje nepogodnosti društvu je samo tehničko pitanje. 

Novi sistem će ostvareiti punu zaposlenost radnika. Ako otvaranje novih radnih mjesta neće biti potrebno, puna zaposlenost će se postići skraćivanjem radnog vremena u javnim poduzećima proporcionalno stopi nezaposlenosti. Javna poduzeća će razvijati svoju proizvodnju po narudžbama kupaca i time će postići najstabilniju proizvodnju. Radna konkurencija će osigurati najveću produktivnost proizvodnje, pa će stoga ostvariti najveće potrošačke pogodnosti društvu.

 

3.      Koji problem ili pitanje vaša ideja rješava? (najviše 150 riječi)

Novi sistem koji sam predložio nudi mnogo više tržišta nego što ga kapitalizam može podnijeti. Ne postoji produktivnija privreda od one gdje najbolji radnik dobiva svaki posao. Takva ekonomija će lako postati znatno profitabilnija od kapitalističke tako da će ista biti prisiljena na odstupanje. Osim toga radnici više neće biti zainteresirani za rad u privatnim preduzećima gdje nemaju dovoljno slobode birati poslove, gdje ne mogu odlučivati o vlastitim zaradama, niti imaju priliku ostvariti udio u raspodjeli profita. Vlasnici sredstava za proizvodnju koji dobrovoljno predaju svoje privatne imovine društvu će biti pravedno kompenzirani za svoje vlasništvo. Ovdje se u stvari radi o mirnoj revoluciji. U dobrom društvu čovjek je glavna vrijednost a ne kapital. Kada kapitalizam ode, humanizam će nastupiti i započeti će nezamislivo bolja budućnost čovječanstva.

 

4.      Ako se vaša ideja realizira tko će ostvariti najveće pogodnosti i kako? (najviše 150 riječi)

Radna konkurencija predstavlja najbolju moguću podjelu rada. Vjerojatno je neće biti lako provesti ali daleko od toga da se ona ne može ostvariti. Radna konkurencija je ujedno jedina dobra raspodjela rada. Ona će ostvariti neograničene koristi društvu. Ona će ostvariti najbolju i najprofitabilniju moguću produkciju privrede. Otvoreno tržište rada će eliminirati privilegije, koje će eliminirati korupciju kao najveći izvor nemorala u današnjem svijetu. Tržište rada će ljudima dati slobodu da izaberu rad koji više vole raditi. Tako će rad postati neposredna vrijednost sama za sebe, i ljudi će uživati u radu. Sloboda rada će otvoriti proces razotuđenja. Ona će omogućiti ljudima da pronađu gdje su stvarne vrijednosti. Visok nivo odgovornosti radnika će neminovno dovesti do suradnje na svim nivoima proizvodnog procesa, pa će tako doprinijeti visoko produktivnom razvoju društva.

 

5.      Koji su početni koraci potrebni da bi se vaša ideja realizirala? (najviše 150 riječi)

Google-ova nagrada dodijeljena ovom projektu može proizvesti profitabilan film "Nebo". Lokacija scenarija je prikazana u priloženom YouTube videu. Film se temelji na mojim idejama i prezentira svijetlu budućnost čovječanstva kroz vrlo smiješnu priču. Film bi trebao izazvati veliki interes javnosti, što bi trebalo izvršiti pritisak na znanstvenike da shvate moje ideje ozbiljno. Naučnici bi trebali više razviti moj sistem. Onda bi neka politička stranka negdje u svijetu mogla predložiti novi sistem narodu. Prije ili kasnije neki narod će izabrati tu stranku i prihvatiti tržište radnih mjesta. Njihov parlament će uspostaviti potrebne zakone, ljudi će isprobati novi sistem, i to će se početi graditi humanizam. Taj narod će učiniti svoju zajednicu prekrasnim mjestom za život. Kada ostatak svijeta to uvidi on će slijediti primjer. Tako će cijeli svijet početi izgradnju svijetle budućnosti čovječanstva.

 

6.      Opišite optimalni rezultat koji bi vaša ideja ostvarila u slučaju da bude izabrana i uspješno provedena. Kako biste ga izmjerili? (najviše 150 riječi)

Opisani politički i ekonomski model će poboljšati efikasnost i stabilnost proizvodnje, uvesti pravdu u proces proizvodnje i raspodjele, i pribaviti značajno veće pogodnosti svim članovima društva. Generalno rečeno, opisani sistem će osloboditi ljude autoritativnog pritiska i dati će im slobodu da slijede vlastite interese ali će prisiliti ljude da poštuju druge ljude. Takvo iskustvo će demistificirati autoritetima nametnute vrijednosti i učiti ljude da žive u skladu sa vlastitom prirodom što će ih osloboditi od svih oblika otuđenja današnjeg društva. Ovaj sistem će nadalje učiti ljude da formiraju potrebe u skladu sa njihovom mogućnostima zadovoljenja. To je glavni uvjet prevladavanja destruktivnosti u društvu jer ljudi koji konstantno zadovoljavaju svoje potrebe nisu destruktivni. Predloženi sistem obećava prirodan, harmoničan i visoko prosperitetan razvoj društva.

 

7.            Možete poslati YouTube video (najviše 30 sekundi dug) koji će objasniti vaš projekt.

http://ca.youtube.com/watch?v=DZ-FDAUgHt4 

 

 

III.    Humanizam 3/3: Hajde da izgradimo neposrednu demokraciju                 

 

1.      Koja rečenica najbolje opisuje vašu ideju? (najviše 150 slova)  

Povijest čovječanstva je loša zato što je kreirana u borbama za privilegije; kad ukinemo privilegije dobiti ćemo dobro i zdravo društvo: Humanizam 

 

2.            Opišite svoju ideju dublje (najviše 300 riječi)  

Budućnost demokracije se više neće bazirati na izabranim liderima. Ljudi će autoritetima oduzeti privilegije. Razvoj kompjutorske tehnologije omogućava ljudima da neposredno participiraju u donošenju svih važnih odluka od zajedničkog interesa. Vjerojatno najvažnija odluka će biti utvrđivanje makroekonomske politike društva. Svaki radnik će odlučiti koji postotak svog bruto dohotka želi odvojiti za poreze. Prosječna vrijednost svih pojedinačnih odluka će odrediti postotak bruto prihoda koje će svi ljudi izdvajati za poreze . 

Narod može odlučiti o raspodjeli poreznog novca za razne grupe zajedničke potrošnje: ulaganje u proizvodnju, održavanje i izgradnja objekata i usluga: zdravstvo, obrazovanje, stanovanje, rekreacija, infrastruktura i sl. Teoretski, ljudi mogu odlučivati o daljnjoj raspodjeli poreznog novca unutar potrošačkih grupa potrošnje dokle god za to budu imali interes. Što više pojedinci u društvu budu demokratski povećavali poreze to će više razvijati demokratsku planisku ekonomiju i stoga stvariti racionalniju i stabilniju proizvodnju. Slijedeći svakodnevno iskustvo, ljudi će učiti koliko novca treba biti dodjeljeno za poreze i kako ga na najbolji način potrošiti.

Svaki čovjek također može neposredno sudjelovati u utvrđivanu raspona između dohodaka radnika određujući visinu najmanjeg dohotka. Srednja vrijednost takvih odluka svih radnika će utvrditi minimalan dohodak. Ukoliko u društvu nebi postojao dovoljan interes za radom, narod može smanjiti minimalni dohodak što će povećati radni interes i obratno, ukoliko radni interes bude preveliki narod može neposredno ujednačavati visine dohodaka što će smanjiti dohodovni interes za radom.

Što više ljudi dobiju moć odlučivanja u društvu, to će se više osjećati kao dio društva, to će više prihvatiti svoje društvene zajednice.

 

 3.     Koji problem ili pitanje vaša ideja rješava? (najviše 150 riječi)

Svi pojedinci u društvu će neposredno odlučivati o raspodjeli svih zajedničkih novčanih sredstava koja se prikupljaju kroz poreze uključujući novčana sredstava za potrebe armija. Imajući stabilne i dobre odnose među narodima, koje novi sistem nudi, narodi više neće dodjeljivati novac za potrebe armija i armije će prestati da postoje. U novom sistemu vođenje ratova će biti potpuno nemoguće. 

Novi porezni sistem će postepeno zamjenjivati nestabilnost tržišne privrede sa stabilnom proizvodnjom koja će se bazirati na planiranju od strane svih ljudi. Ali nije od najveće važnosti kakve će odluke ljudi donositi o porezima, daleko veća važnost leži u omogućavanju ljudima da odlučuju o porezima. Jednom kada ljudi dobiju moć da neposredno odlučuju u društvu, oni će u tome pronaći veliko zadovoljstvo i nijedan autoritet više neće moći oduzeti tu moć od ljudi jer oni to više neće dozvoliti.

 

4.      Ako se vaša ideja realizira tko će ostvariti najveće pogodnosti i kako? (najviše 150 riječi)

Novi sistem će utjecati na cijeli svijet. Ne samo da je moj sistem najbolje rješenje za probleme današnjeg svijeta, on je također jedino dobro rješenje. Dobro rješenje za čovječanstvo mora dati moć ljudima i moj sistem u potpunosti to ostvaruje. Zato je moj sistem condition sine qua non za dobru budućnost čovječanstva. Moj sistem sprečava glad, strah, korupciju, narcizam, rasizam, nemoral, kriminal, rat, i sve oblike destruktivnosti u društvu i potiče razvoj produktivnih ljudskih moći. Ukratko, sistem svima obećava bolji život i harmoniju u društvu. On će okrenuti naglavce sve glavne principe na kojima je čovječanstvo do sada bilo uspostavljeno. Utjecaj na ljude će biti tako velik da će buduće generacije nazvati sve prije implementacije predpovijest i sve poslije implementacije će se zvati civilizacija. 

 

5.      Koji su početni koraci potrebni da bi se vaša ideja realizirala? (najviše 150 riječi)

Google-ova nagrada dodijeljena ovom projektu može proizvesti profitabilan film "Nebo". Lokacija scenarija je prikazana u priloženom YouTube videu. Film se temelji na mojim idejama i prezentira svijetlu budućnost čovječanstva kroz vrlo smiješnu priču. Film bi trebao izazvati veliki interes javnosti, što bi trebalo izvršiti pritisak na znanstvenike da shvate moje ideje ozbiljno. Naučnici bi trebali više razviti moj sistem. Onda bi neka politička stranka negdje u svijetu mogla predložiti novi sistem narodu. Prije ili kasnije neki ljudi će izabrati tu stranku i prihvatiti neposrednu demokraciju. Njihov parlament će uspostaviti potrebne zakone, ljudi će isprobati novi sistem, i to će se početi graditi humanizam. Taj narod će učiniti svoju zajednicu prekrasnim mjestom za život. Kada ostatak svijeta to uvidi on će slijediti primjer. Tako će cijeli svijet početi izgradnju svijetle budućnosti čovječanstva.

 

6.      Opišite optimalni rezultat koji bi vaša ideja ostvarila u slučaju da bude izabrana i uspješno provedena. Kako biste ga izmjerili? (najviše 150 riječi)

Moj humanizam će spasiti planetu Zemlju od društvenog zla i stvoriti će ljubav, radost, mir, zdravlje, ljepotu, slobodu, sigurnost, pravdu, jednakost, slogu, obilje; on će učiniti Raj na Zemlji.

 

7.      Možete poslati YouTube video (najviše 30 sekundi dug) koji će objasniti vaš projekt.

http://ca.youtube.com/watch?v=DZ-FDAUgHt4 

 

 

      Natrag na početak         

  

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada           Last updated: January 15, 2011
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com