Diskusije

Back Home Up Next

 

 

Diskusije o humanizmu
Diskusije o religiji

 

Ovdje je bio Microsoftov softver za diskusije koji sam zatvorio zbog hakera i spamera. Sada možete čitati sve diskusije ali ako želite aktivno sudjelovati u nekoj diskusiji trebate poslati svoje priloge na aleksandar@sarovic.com   

 

Otvorite diskusije o mojoj knjizi Humanizam            56  komentara.

Otvorite diskusije o kršćanskoj religiji               7  komentara

 

Zbog jasnoće je bolje da veliki članak podijelite na manje cjeline. Osim toga ljudi često ne čitaju dugačke članke.

          

 

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada           Last updated: January 15, 2011
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com