Curriculum vitae

Back Home Up Next

 

 

 

 

Aleksandar
Dušica
Marina i Ivana

 

 

 

Curriculum vitae  - Aleksandar ŠarovićRođen sam u Zagrebu, Hrvatska, bivša Jugoslavija, 1955 godine gdje sam se školovao i stekao zvanje diplomirani inženjer arhitekture.
Kao student treće godine arhitektonskog fakulteta pobijedio sam na anonimnom jugoslavenskom arhitektonskom natječaju za uređenje Trga Republike u Zagrebu.

Po povratku iz vojske
1982 godine bio sam vrlo nezadovljan općim stanjem u društvu. Osjetio sam da moje radno angažiranje u tadašnjem društvu ne može dati zadovoljavajuće rezultate. Nisam predvidio rat u Jugoslaviji ali sam vidio tešku krizu vrijednosnih sistema koja je dovela do rata (Situacija po tom pitanju danas u svijetu nije bolja ako nije puno gora). Tada sam došao do zaključka da jedini ispravan put leži u otkrivanju novog društvenog sistema koji može unaprijediti društvo. Gotovo odmah sam dobio osnovne ideje koje su me potakle da započnem pisanje knjige "Humanizam"Izazov traje i dalje.

Kako se od nečega moralo živjeti prihvatio sam posao inspektora za zaštitu od požara GSUP-a Zagreb gdje sam radio sedam godina. U ljeto 1991 godine sam dao otkaz zbog priprema Hrvatske za rat i sa ženom napustio Hrvatsku.

Pred kraj 1990 sam se oženio sa
Dušicom. Ona je inženjer kemije, programer, super žena i majka, partner koji se samo poželjeti može. Dušica je rodom iz Valjeva, Srbija, Jugoslavija. Tamo smo proveli dvije godine u svaštarenju dok 1993 godine nismo došli u Kanadu koja nas je lijepo primila. Sada Dušica i ja  imamo svoju konsultantsku kompaniju i radimo kao programeri. Tu smo dobili kćerke Marinu i Ivanu. One su naši anđeli.  

Uporno razrađujem predloženi sistem zato što obećava svijetlu budućnost čovječanstvu. Kreiranje dobrog sistema je formalno bila jedna od najprozivanijih tema kroz cijelu povijest ali ujedno to je bila jedna od najzabranjenjih i najsputavanijih tema svih vremena. Zato se gotovo nitko uistainu nije ni bavio razvojem društvenih sistema iako su potrebe bile velike a mogućnosti neograničene. Ja sam uložio dosta truda i uspio sam definirati sistem koji će kreirati dobro i zdravo društvo. Moja knjiga je još prije deset godina dobila lijepa priznanja a i dalje napreduje.

Toronto

21.11.2000
 

Natrag na početak 

 

www.sarovic.com        www.sarovic.net        www.sarovic.org

Copyright protected at Consumer and Corporate Affairs Canada            Last updated: November 13, 2013
For problems, questions, or comments regarding the website please contact
aleksandar@sarovic.com